Ägare och styrelse

Beckmans är stiftelseägt. Stiftarna är Susanne Beckman, Agnès Rosa Beckman, IKEA of Sweden, Kjell och Märta Beijers stiftelse, IDR Scandinavia AB, Lowe Brindfors, H&M AB, Föreningen Beckmans Designhögskola, Familjen Robert Weils Stiftelse, Daniel Sachs Stiftelse, KING och Forsman & Bodenfors. Det vill säga branschen/industrin och grundaren Anders Beckmans släktingar. Stiftelsen Beckmans designhögskola har i uppdrag att utse styrelse i Beckmans Skola AB, som driver högskolan. Beckmans designhögskolas arbetar enligt antagen arbets- och delegationsordning.

Beckmans är att likna vid en koncern där moderbolaget Beckmans Skola ABs  verksamhet motsvarar högskoleverksamheten och den affärsdrivande verksamheten sker i dotterbolaget Beckmans Akademi AB.

Styrelse Beckmans Skola AB (28 september 2022 och framåt)


Leif Sorte, VD Forsman & Bodenfors, styrelseordförande 

David Frykman, partner vid Norrsken Venture Capital & FH Kapital

Bella Funck, entreprenör

Anna Norling, chefsdesigner Weekday

Oskar Pernefeldt, Art Director The Oatly Department of Mind Control

Maria Veerasamy, VD Svenskt Tenn

Arbetstagarrepresentant: 

Pär Engsheden, lektor och avdelningsansvarig Mode

Adjungerad:

Karina Ericsson Wärn, VD Beckmans Skola AB och rektor Beckmans designhögskola

Studentrepresentant:

Oscar Hagberg, Visuell kommunikation

Filtrera