Ägare och styrelse

Beckmans är stiftelseägt. Stiftarna är Susanne Beckman, Agnès Rosa Beckman, IKEA of Sweden, Kjell och Märta Beijers stiftelse, IDR Scandinavia AB, Lowe Brindfors, H&M AB, Föreningen Beckmans Designhögskola, Familjen Robert Weils Stiftelse, Daniel Sachs Stiftelse, KING och Forsman & Bodenfors. Det vill säga branschen/industrin och grundaren Anders Beckmans släktingar. Stiftelsen Beckmans designhögskola har i uppdrag att utse styrelse i Beckmans Skola AB, som driver högskolan. Beckmans designhögskolas arbetar enligt antagen arbets- och delegationsordning.

Beckmans är att likna vid en koncern där moderbolaget Beckmans Skola ABs  verksamhet motsvarar högskoleverksamheten och den affärsdrivande verksamheten sker i dotterbolaget Beckmans Akademi AB.

Styrelse Beckmans Skola AB

(1 juni 2023 och framåt)


Styrelseordförande:

Leif Sorte, Ordförande & Senior rådgivare Forsman & Bodenfors

Ledamöter:

Johan Ejdemo, IKEA Global Design Manager

Bella Funck, Entreprenör

Anna Norling, Chefsdesigner Weekday

Bella Rune, Konstnär

Oskar Pernefeldt, Art Director The Oatly Department of Mind Control

Maria Veerasamy, VD Svenskt Tenn

Arbetstagarrepresentant: 

Pär Engsheden, lektor och avdelningsansvarig Mode

Elisabet Yanagisawa, adjunkt Mode

Adjungerad:

Karina Ericsson Wärn, Rektor Beckmans designhögskola, VD Beckmans Skola AB, VD Beckmans akademi AB.

Studentrepresentant:

Emilia Lind, VK25


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera