Policys

Beckmans har ett flertal policys som är kopplade till att vi är ett lärosäte och en arbetsplats. Här på webben hittar du vår policy för behandling av personuppgifter. Övriga policys finns på vårt intranät.

 Policy för behandling av personuppgifter.pdf


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera