Antagningsordning och utbildningsplaner

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola samt utbildningsplaner för kandidatprogrammen hittar du här.

Antagningsordning_Beckmans_Designhögskola.pdf
Utbildningsplan_Form_180hp_20200218 .pdf
Utbildningsplan_Mode_180hp_20190822.pdf
Utbildningsplan_Visuell_kommunikation_180hp_20200130 .pdf


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera