ECHE, Erasmus Charter for Higher Education-certifikat

Beckmans Designhögskola har beviljats Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, av den Europeiska kommissionen.
ECHE är högskolornas ackreditering för att kunna delta i Erasmus+.

ECHE ger Beckmans Designhögskola rätten att ansöka hos Universitets- och högskolerådet om stipendiemedel för utbyte
av studenter och personal, men också för studentpraktik och medel för olika typer av projektsamarbeten.

Till certifikatet här


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera