Behörighet

Till all högskoleutbildning krävs att du har vissa förkunskaper. Detta kallas för behörighet.

Grundläggande behörighet och arbetsprover till Beckmans

För att bli antagen till Beckmans kandidatprogram krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Eftersom Beckmans utbildningar vilar på konstnärlig grund är också arbetsprover en del av ansökningsprocessen.

Särskild behörighet till Mode 180 hp

Till utbildningen Mode 180 hp krävs förutom grundläggande behörighet även dokumenterad kunskap i mönsterkonstruktion och sömnad 2 terminer på heltid. Om du saknar formell utbildning i mönsterkonstruktion och sömnad men har motsvarande kunskap ska du skriva en kort motivering i din ansökan och ladda upp relevanta dokument som styrker dina meriter, intyg, arbetsintyg och bilder.

Behörighet genom reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar formella betyg och meriter för behörighet, men anser att du på annat sätt, till exempel genom yrkeslivserfarenhet, har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning, så kan du begära prövning av reell kompetens.

Med reell kompetens menas den samlade kompetens som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse eller annan utbildning.

Syftet med en prövning är att bedöma din samlade kompetens i förhållande till utbildningens behörighetskrav och om den ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker. En bedömning av reell kompetens handlar inte om att befrias från ett eller flera behörighetskrav utan är en möjlighet att bli behörig till en utbildning på annat sätt än enbart genom formella betyg och meriter. Observera att om du redan är formellt behörig så görs ingen prövning. Om du är osäker på om du redan är formellt behörig eller har andra funderingar, tag kontakt med oss på ansokan@beckmans.se 

Hur ansöker jag om reell kompetens?

Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med att du anmäler dig till en av våra utbildningar på högskolan. I din ansökan beskriver du vilka kunskaper du anser dig ha, hur du skaffat dessa och på vilket sätt de gör det möjligt för dig att klara den utbildning du söker. Kom också ihåg att så långt det är möjligt, styrka dina meriter med relevanta dokument som till exempel intyg, utlåtande från arbetsgivare, betyg och kursintyg.

Frågor 

Har du frågor? Vi har samlat vanliga frågor här.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera