Erasmus+ på Beckmans

Erasmus+ är ett EU-program avsett för studenters och lärares utbyten, huvudsakligen inom Europa.

Beckmans Designhögskola är ackrediterad stöd för Erasmus sedan juni 2022.

För studenter, förstaårsalumni och lärare

Som studerande, lärare eller förstaårsalumn kan du ansöka om stöd för utlandsvistelser som faller inom ramen för Erasmus+. Du kan söka för att praktisera i ett företag eller en organisation, eller för att studera på kandidatnivå vid ett lärosäte i ett annat land. Lärosätet behöver vara anslutet till Erasmus+

Observera att Erasmus-bidrag är tänkt som ett kompletterande stöd och är inte avsett för att täcka hela kostnaden för utlandsvistelsen.

Om du beviljas stöd betalas 80% av beloppet ut i samband med din avresa. De resterande 20 % betalas ut när du återvänder och rapporterar din vistelse. Om dina studier eller din praktik avbryts betalar du tillbaka den del som avser resterande beslutad period. 

Kom igång med din ansökan:

För dig som är student eller lärare på Beckmans, ansök om stöd för utlandsutbyte här

För frågor om Erasmus+, vänligen kontakta Lisa Daram, Externa relationer: erasmus@beckmans.se 

Filtrera