Studiemiljö

En kreativ adress

Beckmans flyttade den 1 augusti 2022 till AGA på Lidingö. Byggnaden är svensk industrihistoria och med sin rymd och ljusinsläpp är den mäktiga tegelbyggnaden från 1912 som gjord för kreativt arbete.

Arbetsplatser och verkstäder 

Beckmans erbjuder en trygg, hållbar och stimulerande miljö med flexibla ytor och labb där discipliner, studenter, personal och besökares kan mötas och utvecklas.

Alla högskolestudenter vid Beckmans Designhögskola har en egen arbetsplats och tillgång till projektrum och verkstäder samt ateljéer relevanta för respektive utbildning. Till det senare räknas bland annat modellverkstäder för trä och metall samt 3D-skrivare, stickverkstad, fotoateljé, datasalar, klipp- och redigeringsrum, syrum, och draperingsateljé.

Gemensamma ytor

Aula, krokisal, och föreläsningssalar är gemensamma ytor som används till allt från projektarbeten och utställningar.

Bibliotek

I Beckmans bibliotek hittar du facklitteratur och internationella tidskrifter inom våra områden design, mode, och visuell kommunikation.

Här kommer du till bibliotekskatalogen.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera