Erasmus+ för lärare och anställda

Erasmus+, för dig som är lärare och/eller personal på Beckmans Designhögskola

Som lärare och personal kan du ansöka om stöd för att undervisa eller gå kurser på lärosäte i annat land, förutsatt att lärosätet är anslutet till Erasmus+. 
Observera att stöd från Erasmus+ måste sökas och beviljas innan du reser, stöd kan inte sökas i efterhand.
Fördelningen mellan studenters och lärares/övrig personals beviljade belopp är 80/20 procent.

Stöd för att undervisa eller gå kurs

Steg 1 – Första kontakt/förfrågan/ansökan till Beckmans Designhögskola
Om du har kontakt med ett lärosäte; gör en ansökan till Beckmans Designhögskola om stöd här

Steg 2 – Om du blir beviljad medel
Språktest: Om din vistelse är längre än två veckor behöver du göra ett språktest, ett så kallat OLS-test (Online Linguistic Support) i EU Academy innan överenskommelse skrivs och signeras.
Länk till språktestet

Testet tar ca 1 timme. Om mottagande organisation/företag ställer språkkrav, är ditt resultat en hjälp för dem.
Om språkkrav inte ställs, syftar testet till att ge dig en uppfattning om din nivå innan du reser.
När du sen kommer hem kan du göra ett nytt frivilligt test som ger dig en möjlighet att själv se om du förbättrat dina språkkunskaper. Detta test är inte obligatoriskt.

Steg 3 – Avtal och signering
Överenskommelsen mellan dig själv, Beckmans Designhögskola och företaget/organisationen skrivs på och signeras av alla parter.

För råd kring din ansökan, vänligen kontakta Lisa Daram, Externa relationer: erasmus@beckmans.se 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera