Hållbar kreativitet på Beckmans

Världens befolkning växer och resurserna ska delas av allt fler. Därför blir behovet av nya designlösningar desto mer angeläget, och hållbarhetsaspekten nödvändig i varje projekt som syftar till att hitta nya lösningar för framtiden.

Designers möjlighet att påverka är centralt

Inom skolans designdiscipliner – form, mode och visuell kommunikation – är arbetet ständigt riktat mot kreativa lösningar, gestaltningar och sätt att kommunicera. En viktig uppgift och drivkraft för designern är att bidra till en mänskligare, mer inkluderande och hållbar värld. 

Designerns möjligheter att påverka är central i utbildningen av morgondagens kreatörer. Allt från material och processer till förpackning och användning hör till det som en designer har betydande inflytande över. Såväl nytänkande prototyper som små förändringar i stora produktionsvolymer kan resultera i avgörande konsekvenser för hållbarheten. Därför är Beckmans Designhögskolas uppgift att ständigt utveckla utbildningen så att den ligger i framkant.

Hållbarhetsmål integrerade i kvalitetssäkringssystem

Beckmans arbetar projektorienterat och ett centralt begrepp för verksamheten är autenticitet: projekt som studenterna genomför under studieåren är på riktigt och i nära kontakt och samarbete med branscher och organisationer. Pedagogiken bygger på ateljésystemet och autenticitet är hållbarhetsarbetets kärna och stora styrka. Hållbarhetsmålen är integrerade i lärosätets kvalitetssäkringssystem.

Beckmans Designhögskola arbetar även aktivt för att begränsa klimatpåverkan och att minska utsläppen av koldioxid. Detta sker både genom tydliga hållbarhetskriterier i utbildningens kurser, och i den dagliga verksamheten i skolans lokaler, där såväl skolans personal som studenter medverkar.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera