Konst | Reklam | Konst – The Art of Influence

Beckmans visuell kommunikation

I den årliga Beckmans-utställningen Konst|Reklam|Konst undersöker studenter i Visuell kommunikation det laddade förhållandet mellan konst och reklam.

Två uttrycksformer som båda strävar efter att påverka oss

Det som vi idag betraktar som konst respektive reklam är historiskt sett relativt nya fenomen. Det moderna konstbegreppet och reklamen uppstod ungefär samtidigt i slutet på 1700-talet och har sedan dess haft ett kluvet och inte sällan ett parasitärt förhållande till varandra. Å ena sidan har reklamen ofta hämtat inspiration från konsten eller till och med direkt anspelat på historiska konstverk.  Å andra sidan har många konstnärer imiterat reklamens estetik och strategier, ibland som en populärkulturell gest, ibland som en kritik. I vissa fall har reklammakare och konstnärer också samarbetat i reklamkampanjer eller i konstprojekt. Oavsett syfte har de båda uttrycksformerna det gemensamt att de med alla tillgängliga estetiska medel och metoder strävar efter att påverka oss – känslomässigt och/eller intellektuellt.

Utställning på Beckmans Designhögskola 29 september 

Nu visar andraårsstudenterna på Visuell Kommunikations sina arbeten från kursen ”Konst|Reklam|Konst” i en utställning på Beckmans Designhögskola 29-30 september. I kursen, som har pågått i tre veckor, har studenterna genomfört konstnärliga undersökningar utifrån sina egna reflektioner om likheter och skillnader mellan konst och reklam samt med vilka metoder de olika genrerna använder för att skapa påverkan.

Öppettider & plats

Vernissage torsdag 29 september kl. 16.00-19.00.
Övriga öppettider:

Beckmans Designhögskola, Agavägen 54, Lidingö 

Välkommen!   

Medverkande studenter

Andreas Rehnberg, Caroline Hallersjö, Ernst Lilja, Gabriel Ankar, Greta Gustafsson, Jonas Hemlin, Justus Skördeman, Klara Viridén, Linnea Arminda Birkelund, Ludvig Wänelöf, Mauritz Larsson, Oscar Hagberg, Rebecca Lagerstedt, Salmah Jumbe och Ted Söderberg.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera