Forskning gestaltas i utställning på Svenskt Tenn

I utställningen In  My Backyard på Svenskt Tenn i Stockholm tolkar studenter i Visuell kommunikation  på Beckmans den forskning som bedrivs av Beijerinstitutet kring ekosystemtjänster och deras avgörande roll för en hållbar samhällsutveckling.

Forskning mer lättillgänglig genom visuell kommunikation

Gemensamt för studenternas verk är att de skapar en bredare förståelse för ekosystemtjänster och varför de spelar en nyckelroll i såväl vårt eget välbefinnande som planetens.

–Genom att ge nya ingångar till aktuell forskning kan visuell kommunikation skapa förståelse för komplexa frågor och skapa empati och engagemang på ett sätt som nyheter inte kan förmedla. I den här kursen har studenterna förvandlat komplex information till självständiga konstnärliga projekt som får var och en av oss att reflektera över det klimatavtryck vi gör, säger João Doria, lektor på programmet Visuell kommunikation.

Uppdaterat herbarium, en trädgolfbana och Josef Frank-inspirerat mönster

I utställningen visas 16 verk som tar avstamp i Beijerinstitutets forskning om ekosystemtjänster, ett begrepp som innefattar allt det positiva som naturen tillhandahåller oss människor och synliggör att naturens tjänster inte kan tas för givna. Naturens mångfald av ekosystem och organismer är en förutsättning för vårt välmående, både på individ- och samhällsnivå. Beijerinstitutets forskning visar bland annat varför grönområden, träd och våtmarker är kostnadseffektiva investeringar i hållbar stadsutveckling, men även vad som händer om dessa försummas.

Bland verken i utställningen finns ett audiovisuellt herbarium där prassel och viskningar från blommor kan skapa välbehag och lugn för stressade stadsbor utan tillgång till grönområden. Eller kan lugnet som naturen ger ersättas av en digital park som går att uppleva via telefonen? Josef Franks färgsprakande naturmönster har inspirerat till ett mönster som visualiserar hur den svenska naturen kan komma att se ut i spåren av ökad global uppvärmning. Och varför inte uppleva trädgolf på Djurgården – en kombinerad skogspromenad och trädinventering där en runda består av 18 hålträd där måttbandet är klubban och stammarnas omkrets slagen.

Utställningen pågår 22 mars – 14 april enligt Svenskt Tenns öppettider på Strandvägen 5.
Läs mer om de enskilda verken här

Medverkande studenter

Adam Siversen Ljung, Agnes Moström, Anna Knutsson, Felix Scheynius, Fredrik Wickberg, Hannah Green Youngblood, Hedda Wallén, John Bengtsson, Julius Tuvenvall, Lina Reidarsdotter Källström, Louise Silfversparre, Reidar Pritzel, Sara Dunker, Tilda Aspelin och Ville Högström.

Handledare

Erik Andersson, Stockholm Resilience Centre, Johan Colding, Beijerinstitutet, Åsa Gren, Beijerinstitutet, Louise Hård af Segerstad, Stockholm Resilience Centre, Agneta Sundin, Beijerinstitutet.

Om Svenskt Tenn & Beijerinstitutet

Svenskt Tenn ägs av Kjell och Märta Beijers stiftelse och allt överskott som företaget genererar går till forskning och bevarandet av svenskt hantverk. Ett av de institut som finansieras via stiftelsen är Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademien, som arbetar för en djupare förståelse för samspelet mellan ekologiska system och samhällets och ekonomins utveckling. Målet är att finna vägar mot en hållbar utveckling.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera