Fem Beckmansprojekt vann Ung Svensk Form 2020

Beckmans examen2019, form, mode och visuell kommunikation

Fyra examensprojekt och ett designsamarbete, alla tre program på Beckmans fanns representerade när Ung Svensk Form utsåg 25 vinnare.

De två tidigare studenterna Lisa Lindh och Klara W Hedengren (2018) utsågs dessutom till IKEA-stipendiater för sitt projekt KOLONN som de tog fram i 2018-års Beckmans Design Collaboration till Stockholm Furniture Fair.

Alla vinnarna visas just nu utställningen Ung Svensk Form 2020 på ArkDes.

Lisa Lindh & Klara W Hedengren – KOLONN

Kolonn är ett objekt som gränsar mellan skulptur, möbel och rum. Den kan både skapa nya rum och skärma av med sin flexibla kropp. I sin strävan efter enkelhet består den endast av två material: trä och metall. Kolonn togs fram i projektet Beckmans Design Collaboration 2018. 
Ikea stipendiater 

Juryns motivering  

En laboration med ljus och taktilitet, rum och formspråk. Men också en flexibel omtolkning av hållbarhet som begrepp, med oanade referenser till såväl klassiker som samtida konst och design – från den grekiska kolonnen till Alvar Aalto och Louise Bourgeois.

Matilda Ellow – Self Titled  

Ett examensprojekt från Formprogrammet som undersöker narcissism, identitet och anonymitet inom varumärken och design. Det resulterade i tre stycken vaser i sandgjuten aluminium och gjutpolyester. 

Juryns motivering 

Kan detta vara konsumtionssamhällets sista vrålåk? Postironisk kommentar till en debatt som blivit mer aktuell än någonsin, om det personliga varumärket. Self Titled är ett friskt vågat försök till fysisk gestaltning av detta abstrakta tema, i en spännande lek med dimensionerna.

Kitty Schumacher – Desire_Lines

Ett examensprojekt från programmet Visuell kommunikation som är en 3D-animerad videoinstallation som kartlägger och ifrågasätter vår kulturella perception av sexuell orientering. Karaktärer, objekt och VoiceOver är hämtade från digitala tjänster som sedan omarbetats och rekontextualiserats. Adele Kosman är ljudkompositör till verket.

Juryns motivering 

Queerbio som propsar på eftertanke. Framför oss pågår en suggestiv symfoni som manar oss att bryta vårt slentriantänkande. Perspektiven blir omvända: strålkastaren riktas mot det normativa, i stället för vice versa.

Tilda Ragnartz – Hot Movie New Popular FullHD 

Ett examensprojekt från programmet Visuell kommunikation som är en visuell studie i hur globala e-handelsplattformar talar med oss, lär känna oss och driver oss till konsumtion.  

Juryns motivering 

Välkommen till kapitalismens sista suck, en hedonistisk skräpfest! Planeten täcks av fyrkantiga skärmar och vi vadar i värdelösa produkter, den nya tidens naturtillgångar som utvinns från Internet. Ett verk som följer i spåren på konstnärer som Jenny Holzer och Barbara Kruger, men med ett eget, distinkt bildspråk.

Erik Olsson – Bojskaut 

Ett examensprojekt från Modeprogrammet som undersöker möjligheterna att föra samman estetiska uttryck med praktisk funktion. Kommer framtidens mode att behöva ge skydd mot yttre föroreningar?  

Juryns motivering 

Rustning för den yttersta tiden, där den trygghet vi tagit för given inte längre är självklar. Bojskaut slår en oanad bro mellan två tidsepoker, fotografen Jean Hermansons gamla industrisamhälle och den tid som ännu inte finns: den apokalyptiska framtiden.

Om Ung Svensk Form

Ung Svensk Form är en årlig utmärkelse och en utställning som genomförs av Svensk Form. Det är en arena för ung svensk design där behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet uppmärksammas. Utmärkelsen syftar till att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning samt att nå ut till nya målgrupper. 

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera