Beckmans x Magasin III – Utställningsaffisch ”Pending”

Januari, 2024

I kursen Bilden i visuell kommunikation ledd av Sophia Wood fick vi uppdraget att utveckla och gestalta ett visuellt koncept för en utställningsaffisch till konstnären Sirous Namazis utställning Pending på Magasin III. I grupper om två utvecklade vi koncepten gemensamt och fick därefter gestalta det visuella enskilt.

Min affisch är en del av en diptyk skapad tillsammans med Phoebe Crookes. Vår tolkning av utställningen grundades i sammanbrytandet och återskapandet av flyktiga minnen, ögonblick som vi minns men byggs upp med imperfektioner varje gång vi försöker komma åt dem. Utställningen hade till stor del att göra med begreppet identitet, vilket var en aspekt som vi ville utforska visuellt och kommunikativt. Minnen är starkt kopplade till identitet och vice versa. Hur påverkar minnen vår identitet och hur påverkar identiteten hur vi ser på och bearbetar gamla och nya minnen?

I utformandet av min affisch använde jag mig av olika texturer i form av krita och vinylfärg för att återskapa och efterlikna men samtidigt förvränga Sirous konstverk.

Utställningsaffisch, animerad


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera