Utställningsaffisch – Magasin III

Sirous Namazis utställning Pending tolkar vi som sammanbrytandet och återskapandet av flyktiga minnen, ögonblick som vi minns men byggs upp med imperfektioner varje gång vi försöker komma åt dem. Utställningen har till stor del att göra med begreppet identitet, även detta är en aspekt som vi vill utforska visuellt samt kommunikativt. Minnen är starkt kopplade till identitet och vice versa. Hur påverkar minnen vår identitet och hur påverkar identiteten hur vi ser på och bearbetar gamla och nya minnen?

Men många kanske inte vågar minnas. Identiteten är inte bara vad vi väljer att minnas utan det vi väljer att glömma också. Frågan är om vi kan minnas på ett annat sätt? Vi har utforskat minnen genom texturer och känslan av ett minne, vi öppnar upp för ett annat sätt att minnas.

Det här är en del av en diptyk.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera