Nobel Creations 2021- Medicin och Fysiologi

Rasmus Georgiadis mode, nobel

Jag har tillsammans med Jens Nilsson skapat denna kreation inspirerat av årets nobelpristagare inom medicin och fysiologi.

Detta året tilldelades priset för upptäckten om receptorer i vår hud, kopplade till vårt nervsystem, som hjälper oss känna av värme, tryck och vår kropps relation till rummet. Detta ville vi framhäva med en skör sidenklänning som omges av en ställning skapad av värmeledande koppartråd i kombination med tyll. Kopparställningen representerar dels hur receptorerna, kopplade till nervsystemet, fungerar som ett skydd mot skadlig värme och tryck men representerar även i kombination med underklänningen kroppens relation till rummet.

 

In a collaboration with Jens Nilsson I created this gown, inspired by this years Nobelprize in Medicine.

This year the award was given for the discovery of receptors in our skin, linked to our nervous system, helping us to feel heat, pressure and our body in relation to the room. We wanted to reflect this with a fragile satin dress surrounded by an installation created by heat conductive copper thread in combination with tulle. The copper-constellation represent how the receptors, connected to the nervous system, works as a protection against heat and pressure but also, in combination with the satindress, the bodys relation to the room


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera