Pär Engsheden

Redigera

Pär Engsheden är programansvarig för modeprogrammet vid Beckmans Designhögskola och lektor i modedesign. Han gick själv Beckmans modelinje 1988-1991 och var redan på skolan känd för sina skrädderikunskaper, sin extrema noggrannhet och förkärlek för klassisk elegans. Sedan 1994 har han arbetat som gästlärare och handledare på skolan. Förutom sitt långa engagemang vid Beckmans, arbetar han främst med couture och är Kunglig Hovleverantör. Genom åren har han mottagit ett flertal hedersbetygelser, han är bland annat invald i Stockholms Skräddaremästaregille, ett medlemskap som vittnar om stor yrkesskicklighet, och var hederspristagare vid Ellegalan 2011. År 2013 tilldelades han som en av de första modeskaparna någonsin den kungliga medaljen Illis Quorum av kulturministern. Under 2020 visas utställning Pär Engshedens och Sara Danius Nobelklänningar på Nationalmuseum där klänningarna som han skapade till Svenska Akademins ständiga sekreterare Sara Danius mellan 2015-2018, visas. Utställningen är en del av hans forskningsprojekt vid Beckmans där han med utgångspunkt i de fyra klänningarna bland annat undersökt vad couture står för i en samtida kontext.

Titel Avdelningsansvarig , Mode/lektor i modedesign
Pär Engsheden är programansvarig för modeprogrammet vid Beckmans Designhögskola och lektor i modedesign. Han gick själv Beckmans modelinje 1988-1991 och var redan på skolan känd för sina skrädderikunskaper, sin extrema noggrannhet och förkärlek för klassisk elegans. Sedan 1994 har han arbetat som gästlärare och handledare på skolan. Förutom sitt långa engagemang vid Beckmans, arbetar han främst med couture och är Kunglig Hovleverantör. Genom åren har han mottagit ett flertal hedersbetygelser, han är bland annat invald i Stockholms Skräddaremästaregille, ett medlemskap som vittnar om stor yrkesskicklighet, och var hederspristagare vid Ellegalan 2011. År 2013 tilldelades han som en av de första modeskaparna någonsin den kungliga medaljen Illis Quorum av kulturministern. Under 2020 visas utställning Pär Engshedens och Sara Danius Nobelklänningar på Nationalmuseum där klänningarna som han skapade till Svenska Akademins ständiga sekreterare Sara Danius mellan 2015-2018, visas. Utställningen är en del av hans forskningsprojekt vid Beckmans där han med utgångspunkt i de fyra klänningarna bland annat undersökt vad couture står för i en samtida kontext.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera