Kollektyp studiecirkel

Louise Lo examen2018

Med vilka medel kan vi påverka den bransch vi ska verka inom? Vilka möjligheter och ansvar har vi som blivande formgivare? 

Typograf var länge ett manligt kodat yrke. Kvinnor inom den grafiska branschen kämpade redan under början av 1900-talet för att anses likvärdiga sina manliga kollegor, för samma arbetsvillkor samt mot föreställningen att de till naturen var sämre typografer. Yrket har fortsatt vara mansdominerat in i modern tid, trots att fenomenet uppmärksammats i olika kontexter och projekt under de senaste åren. 

Utgångspunkten i mitt examensarbete var att lära mig grunderna i typsnittsdesign. I egenskap av blivande grafisk formgivare ville jag hitta ett sätt att bidra till det inom branschen pågående jämställdhetsarbetet och kom därför att bjuda in andra intresserade kvinnliga och ickebinära kreatörer att lära sig tillsammans med mig. 

Med inspiration, stöd och råd från etablerade typsnittsdesigners, ABF och nätverket Alphabettes skapade jag KOLLEKTYP, en 6 veckor lång studiecirkel med 14 deltagare där vi gemensamt lärde oss grunderna i Glyphs. Resultatet har sammanställts i ett kompendium samt en hemsida med syftet att uppmuntra andra att skapa liknande initiativ. 

www.kollektyp.se  
Instagram.com/kollektyp

Tack till:  Moa Pårup, Nina Stössinger, Nadine Chahine, Minna Sakaria, Eliza Hearsum, Alessia Mazzarella, Robin Mientjes, Alphabettes, Erik Moberg, Gro Janarv, Sara Kaaman, Ludvig Grandin, Nadja Endler, Elvira Glänte, Guro Lehnert, Beatrice Dalghi, Martin Hjellström, Alma, Konstnärernas centralköp, Uncut and all the participants.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera