STILLEBEN – en kombinerad skål och fat

Lina Blass form, material

Beckmans x Designtoget 2021

STILLEBEN är en kombinerad skål och fat som genom att vändas kan ändra typen av behållare. Stilleben vill framhäva de vardagliga ting vi omger oss med, och ge brukaren möjligheten att skapa sitt eget stilleben hemma.

Skålens 8 profiler är utskruna med laser som är ihopsatt med en fog som bygger på den klassiska ”halvt i halvt”-fogen. Trycket från fogen låser delarna samman vilket gör att man kan eliminera svetsning som en del av tillverkningsmomenten.

STILLEBEN is a combined bowl and plate, and by turning it around the container changes type. Stilleben wants to emphasize the everyday things we surround ourselves with, and give the user the opportunity to create their own still life at home.

The bowls 8 profiles are cut with laser and joined with a modified cross joint. The pressure from the joint locks the pieces into place which  allows one to eliminate welding as a manufacturing step.

Idé och design:

Lina Blass / Fanny Axnér / Simon Mattisson

Tillverkare/manufacturer:

Täby Plåtteknik

Filtrera