Människa och Växt

Människa och Växt är en bänk gjord i björk och stål. Inspirerad av Christine Ödlunds verk Elektroakustiska aspekter av människa och växt. 

Människa och Växt is a bench made in birch and steel. Inspired by the artwork Electroacoustic Aspects of Plant and Man by Christine Ödlund.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera