Stay on Track

Isabelle Sjö visuell kommunikation

Stay on track tar språng i begreppet Feedback Loops. Begreppet beskriver självförstärkande processer som driver ett system i en viss riktning. Att fatta beslut kring vilken bana vi ska ta, och därmed vilken feedback loop vi ska gynna, är en av de större utmaningarna vi står inför. Om vi väljer rätt vägar eller omvägar kan vi kanske hitta tillbaka till en väg mot ett hållbart klimat. Här visualiseras det valet i ett datorspel där användaren måste hitta en väg som leder närmare målet och undvika de som leder vilse.

Filtrera