Pleat – Examensarbete 2022

Ida Simma examen2022, examensprojekt

Pleat är en hängande ljudabsorbent vars skulpturala formspråk utmanar uppfattningen om hur en ljudabsorbent kan se ut.

Ingången till mitt projekt var att jag ville utforska mitt intresse för textilt hantverk och applicera det i en produktkontext, där jag fastnade för området ljudabsorption. Ljudabsorbenter är en produkt som fyller en tydlig funktion, men som länge har utformats för att vara så neutrala och osynliga som möjligt.

Min frågeställning har därför handlat om hur jag kan tolka textila hantverksmetoder i en skulpturalt utformad ljudabsorbent, som är lika dekorativ som funktionell. Resultatet är Pleat, en hängande ljudabsorbent för offentlig miljö, som utgör ett blickfång och utsmyckning i rummet, och samtidigt bidrar till en mer behaglig ljudmiljö att vistas i.

I utformningen av Pleat har jag inspirerats av sömnadsmetoden plissering. Vecken skapar ett distinkt visuellt uttryck men har samtidigt ett funktionellt syfte, då den totala ljudabsorberande ytan blir större, samtidigt som luftfickorna som uppstår i mellanrummen också bidrar till att bromsa upp ljudvågorna.

Material: 100 % svensk ullfilt

Filtrera