Dagbädd x Gärsnäs

Dag är en möbel skapad för vila utanför sovrummet, en plats för komfort i såväl privata som sociala sammanhang. Med bekvämlighet som ledord tillåts dynan svälla ut i stommens hålrum, där mötet mellan det avskalade och expressiva skapar kontraster som framhäver dem båda. Den låga profilen möjliggör att Dag kan placeras i ett kontext eller skapa sitt eget, utan att skymma översikten av rummet.
Gärsnäs erfarenhet inom trähantverk gav förutsättningar att skapa detaljerade men samtidigt enkla konstruktionslösningar i massiv Bok. I linje med Gärsnäs renoveringstjänst har möbeln skapats med separerbara material, i strävan efter en minimerad miljöpåverkan och ett hållbart åldrande.

Dag är formgiven tillsammans med Teresa Lundmark, i samarbete med Gärsnäs.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera