Ta med arbetet till naturen

Frida Pettersson

I dag tillbringar människan stora delar av dagen inomhus framför en dator och går miste om de hälsoeffekter en utomhusvistelse innebär. Varför då inte ta med arbetet ut i naturen?

Jag har tillsammans med Lovisa Pettersson (Industridesignstudent) skapat en möbel som är anpassad till att utföra kontorsarbete, främst datorarbete, utomhus. I dag finns ingen optimal plats för detta då sittplatser i offentlig utemiljö inte är anpassade för kontorsarbete. Dessa skyddar exempelvis inte mot sol, väder och vind.  

I vårt projekt har naturen på olika sätt varit en stor inspirationskälla. I gestaltningen kan man uppleva en sköldliknande form och till möbelns vridbara bord är inspirationen hämtad från en skalbagges vingar. 

Vi tror att vår idé skulle göra nytta för samhället och bidra till en mer levande stadsbild. Invånare får möjlighet att förlänga timmarna utomhus, vilket kan bidra till ökad livskvalitet och tillfredsställelse i vardagen.

Filtrera