Arbetsprov 2020/21 – Uppgift 4: Rörlig grafik och bild (APPLICATION)

Ernst Lilja ansökan

“jag älskar mig” är en kort berättelse om egenkärlek. Den berättas utifrån perspektivet av min ex-flickvän som är polyglott. Språken hon talar är en förlängning av både hennes personlighet och identitet. Därför valde jag att fokusera på hennes armar som är en metafor denna förlängning av personlighet och identitet. Hon talar fyra språk flytande, Luxemburgiska, Engelska, Tyska och Franska. Undertexten som kommer upp när hon talar är uttrycket “egenkärlek” som hon säger på de ovannämnda språken. En persons armar och rörelsen med dem, är oerhört viktig för kroppspråk. Detta skapar en dubbel betydelse i min film.

”jag älskar mig” is a shortfilm about self-love. It is told from the perspective of my ex-girlfriend who is a polyglot. The languages she speaks are an extension of both her personality and identity. Therefore, I chose to focus on her arms, a metaphor for this extension of personality and identity. She speaks four languages fluently, Luxembourgish, English, German and French. The subtitles that comes up when she speaks is the expression ”self-love” that she says in the aforementioned languages. A person’s arms, and the movement with them, are essential for body language. This creates a double meaning in my film.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera