Etage

Etage är ett skulpturalt sidobord inspirerat av hur möten mellan former, material och volymer samspelar.  

Sidobordet är formgivet tillsammans Matilda Olsson Borg, i samarbete med Källemo. Källemo är familjeägt företag med rötter i Småland där hantverk, kvalité och design värderas högt. I vårt arbete med Etage har vi tagit vara på och inspirerats av Källemos hantverksmässiga kunskaper. 

Bordet är uppbyggt av solida former av trä och sten där materialmöten mellan de olika delarna samt konstruktionen skapar värdefulla detaljer som lyfter bordet. Materialen ger bordet ett genuint uttryck och dess tyngd skapar en känsla av gedigenhet. Bordens material är kolmårdsmarmor och ask.

Att jobba med olika nivåer har varit en väsentlig del i projektet som har följt med under hela processen. Dessa nivåer bidrar till visuell kvalité och skapar en stark identitet. Det gör att bordet kan stå tillsammans med en fåtölj eller soffa men också själv likt en solitär pjäs.

.

Etage is a sculptural side table inspired by the interaction of shape, material and volume.

The side table is designed together with Matilda Olsson Bort, in collaboration with Källemo. Källemo is family-owned comapny with roots in Småland, where craftsmanship, quality and design are highly valued. In our work with Etage, we have taken advantage of and been inspired by Källemo’s craftsmanship knowledge.

The table is made of solid volumes of wood and stone. 

The combination of materials and the construction create meaningful details that elevate the table. The wood and stone give the table a raw honesty with a sense of weight and solidity.  The tables materials are Kolmårdsmarmor and ash.

Working with the different levels has been an essential part of the project as the different planes both contribute its function and to its unique visual quality. The levels make the table work with an armchair or a sofa, and also contribute to it working as a solitary sculptural piece.

Filtrera