A Storage Room

Carl Folkesson form

Lådor, garderober, förråd och garage fylls med prylar i hopp om att vi en dag ska få användning av dessa. Problemet är kanske inte själva sparandet i sig, utan att vi sällan gör något av det sparade. Ofta läggs sakerna på hög och vi glömmer bort vad som finns i materialbanken vi har skapat.

Genom inventering av mitt förråd har jag byggt en mindre inredning byggd av enbart saker från denna plats. En stol, ett bord, en lampa och en vas.

 

Foto: Wasim Harwill

Filtrera