KARBITS

Arpie Adelina Amirians form

Målet med vasen Karbits är att lyfta upp frågan om mångkulturalitet. Grundformen är inspirerad av den traditonella Armeniska vinbehållaren Karas som representerar mitt ursprung. Blommorna kommer från ett moderniserat Svenskt kurbitsmönster. Det symboliserar den svenska kulturen som har blivit en del av mig under det senaste 10 åren som jag har levt i Sverige.Det finns fortfarande gott om plats på vasen för fler kulturer.

—————

The goal of the Karbits vase is to raise the issue of multiculturalism. The basic shape is inspired by the traditional Armenian wine container Karas which represents my roots. The flowers come from a modernized Swedish kurbits pattern. It symbolizes the Swedish culture that has become a part of me during the last 10 years that I’ve lived in Sweden.There is still plenty of room on the vase for more cultures.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera