[un]sustainable!

Annelie Wihlborg hållbarhet, material

Som en del kursen ”Hållbara system” har jag försökt att granska och ifrågasätta min egen textila konsumtion; vilket ansvar jag har och vilket ansvar jag faktiskt tar för att mina kläder får ett fortsatt liv efter att jag har använt dem.

Vävram tillverkad av spillträ. Matta av bomullsvarp, blandtextilier.


As a part of the course ”Sustainable systems” I have tried to examine and question my own textile consumption; the responsibility I have and the responsibility I actually take for my clothes to have a continued life after I have used them.

Weaving frame made from waste wood. Rug made from cotton warp, mixed textiles.

Filtrera