Beckmans x Forbo Flooring

Annelie Wihlborg form

Beckmans x Forbo Flooring

Uppgiften var att ta fram två olika repetitiva mönster som skulle fungera som en familj, de ska gå att använda individuellt men också tillsammans. Som inspirationskälla utgick jag från övergångsstället; de två mönster som föddes var dels ett i Marmoleum där övergånggstället fungerar som en ledsagare i en byggnad med ett kompletterande, mer lekfullt mönster i Flotex.

 

The pedestrian crossing is probably one of the most visually recognizable patterns we encounter in the cityscape. The stripes form a bridge that takes us safely from one side of the street to the other. This inspired me to play with the concept of the floor guiding us in a building. Complementing the large-scale Marmoleum pattern is a smaller and more playful Flotex print. 

 

Läs mer på Forbos hemsida här!

 

Filtrera