KÄNNA

Annelie Wihlborg form

Barn utforskar till stor del världen med hjälp av händerna och känseln. Att lösa pussel har visat sig hjälpa barn att utveckla sitt minne, sin visuella- och spatiala intelligens (dvs att uppfatta rumslighet och hur föremål förhåller sig till varandra), att stärka barnets självkänsla och hjälpa till att lära barnet tolerera och hantera frustration.  

KÄNNA är ett alternativt pussel för barn i åldern 0-3 år med olika synnedsättningar – eller alla som vill utforska pussel på ett nytt sätt.

KÄNNA is an alternative puzzle for children aged 0-3 years with various visual impairments – or anyone who wants to explore the puzzle in a new way.

Filtrera