Oskar Hannu – Elastic Love

beckmansexamen2023/vk-2023/

Elastic Love är ett videoverk om kärlek och identitet. Med elasticitet som vägledande metafor, utforskar verket queer identitet och relationer. Kärlek genom elasticitet. Elasticitet är att kunna anpassa sig, omforma sig. Elasticitet är att vara svår att knäcka. Hur kan man slå sönder en elastisk konstruktion? Eller: hur får man en avtrubbad att känna något på riktigt? 

Elastic Love is a video work on love and identity. Using elasticity as a guiding metaphor, the work explores queer identity and relationships. Love through elasticity. Elasticity is to adapt, to be moldable – as well as being hard to break. What is needed to break an elastic construction? Or: how does one get out of the state of jadedness?

E-mail: oskar@mooncakestudios.com
Instagram: @lillfinger
Website: www.mooncakestudios.com

Tack till/Thanks to: Åkestam Holst , Simon Karlsson, Simon Bendroth, Olof Jonsson, Noah Birgerson, Gabriel Frejsjö, Ludvig Dahlström, Astrid Le Clercq

Elastic Love – Full Video
Elastic Love – Behind the Scenes

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera