Self Titled

Matilda Ström Ellow examenswebb2019-form

Matilda Ellow

En undersökning om relationen mellan anonymitet, narcissism och identitet i design och varumärken.

Varumärken är den största gåva som det kommersiella har givit populärkulturen. De förenklar valen i en komplex och överfull marknad och stärker samtidigt vår individualitet. Tingen vi omger oss med är en viktig del av vår identitet. Genom våra val förverkligar vi oss själva som autonoma individer. 

I detta individualistiska samhälle sägs vi bli alltmer narcissistiska. Vi använder begreppen jag och själv mer än vi och oss. Alla vill göra sig synliga i bruset genom emotionell eller symbolisk kommunikation som i sig kan skapa förskjutningar i våra grundläggande värderingar.  

Detta projekt tar inte ställning i diskussionen för eller emot varumärken. Det fokuserar på det estetiska i märkning av produkter och mervärdet dessa får genom den gemenskap och tillhörighet varumärken kan skapa. Jag har utifrån min egen identitet formgett tre vaser i sandgjuten aluminium där formen underkastar sig mitt namn: Matilda Ellow.

Kontakt:
matildastromellow@gmail.com
+ 46 70 888 53 73
instagram.com/msellow

Tack till:
Lena på Abic Kemi, Nicke på Westermalms Metallgjuteri och Klara Forsman, fotograf.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera