Material Goods

Elsa Ericson Ekdahl examenswebb2019-form

Elsa Ericson Ekdahl

Material Goods är ett projekt i glas och metall som tar avstamp i hur mode kan tolkas, inspirera till, samt tillämpas på produkt- och möbelformgivning.

Projektet grundar sig i materialexperiment, där jag har undersökt hur olika tekniker och metoder inspirerade av mode kan appliceras och användas inom formgivning. Ur detta prövande skapade jag ett material- och teknikbibliotek som jag sedan har utgått ifrån.

En stor del av arbetet har, utöver inspirationen från mode, kretsat kring materialen i objekten. Hur förhåller sig material och form till varandra? Kan jag arbeta med att skapa igenkänning i materialen genom designmetoder som formar dem på vissa sätt? Och kan detta i slutändan leda till att objekten kompletterar varandra och skapar ett sammanhang – en look? Min upplevelse av olika material, i förhållande till sig själv och andra, har därför, utöver inspirationen från mode, varit central i formgivningen. 

Vaserna Pearly och bordet Pleat är tänkta som delar i en större kollektion på samma tema. I kollektionen ska objekten främst, genom form och material, förhålla sig till varandra, men de ska också kunna kombineras med andra objekt utan att tappa i egenvärde.

Kontakt:
elsa.e.ekdahl@gmail.com
+ 46 76 853 32 40
instagram.com/elsaekdahl
elsaekdahl.se

Tack till:
Oscar Andersson och Robert Mood, Kollektivet Svart. Eino Mäkelä och Gunilla Kihlgren.
Rasmus Nossbring. Sven Kimblad och Niklas Kraft, Kimtech. Peter Sjödahl, Damstahl.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera