Let’s Talk Color!

Asta Florestedt examenswebb2019-form

Asta Westermark Florestedt

Jag upplever att färgaspekter inom produkt- och möbelbranschen behandlas sekundärt i förhållande till form. Färg blir alltför ofta ett snabbt beslut i slutet av en designprocess. Finns det potential att utveckla formgivningen genom att jämställa färg och form i en designprocess?

Jag har, med huvudfokus på kvalitativa metoder, utfört olika experiment för att utforska och fördjupa min kunskap om relationen mellan färg och form. Mina studier behandlar färgens möjligheter i förhållande till form, volym, yta, mjuka och hårda kanter, skugga och ljus. Projektet är också ett sätt för mig att hitta verktyg till att arbeta med färg i min formgivning. Under denna process har jag formgivit olika gjutna objekt med varierande formegenskaper för att undersöka hur färgens karaktär förändras. 

Jag vill med Let’s Talk Color! bjuda in till ett samtal kring färg och form. Projektet väcker ständigt frågor och det är, för mig, en början på många fler undersökningar.

Kontakt:
asta@florestedt.se
+ 46 70 736 91 90
instagram.com/astaflorestedt

Tack till:
Anja Palmgren, Per Nimér, ABIC Kemi AB och Zumtobel.

Filtrera