Annelie Wihlborg – Spun Spaces

Spun Spaces är ett projekt som utforskar dubbelvävning som en textil tillverkningsteknik för innovativ möbel- och rumslig formgivning. Genom att vartannat sammanfoga och separera två varpar direkt i vävmaskinen kan vi formge med nya designattribut, samtidigt som materialspill och efterarbete minskar. Denna teknik främjar både en mer hållbar produktion och minskar miljöpåverkan, vilket är avgörande för en ansvarsfull framtid inom formgivning.

Spun Spaces is a project exploring double weaving as a textile manufacturing technique for innovative furniture and spatial design. By alternately merging and separating two layers of warp threads directly in the weaving machine, we can create designs with new attributes while reducing material waste and post-processing work. This technique both promotes a more sustainable production as well as reducing the environmental impact, which is crucial for shaping a responsible future in design.

E-mail: wihlborg.annelie@gmail.com
Webbsida/Website: https://anneliewihlborg.cargo.site/
Instagram: @a.wihlborg

Tack till: Klässbols Linneväveri, med ett särskilt tack till Hanna Bredberg.
Thank you to everyone at Klässbols Linneväveri, with a special thank you to Hanna Bredberg.

Filtrera