Vem får egentligen synas i det mediala rummet?

Beckmans visuell kommunikation

Frågan om vem som får synas i det mediala rummet är en viktig del av undervisningen i ämnet Visuell kommunikation på Beckmans. Varför representation är viktigt visar inte minst den uppmärksammade forskningsrapport som Peter Jakobsson, lektor i Historia, Teori och Kontext på Beckmans, tillsammans med Fredrik Stiernstedt står bakom. 

Snävt medelklassperspektiv på tv-kanalerna

Rapporten visar nämligen att endast 5 procent av de som syns och hörs i Sveriges Television tillhör den arbetarklass som utgör halva Sveriges befolkning. Det är framförallt personer från samhällets maktskikt och från medelklassen som medverkar eller avbildas i TV.

– I den undersökning vi har gjort av det svenska TV-landskapet visar det sig att SVT är sämst av de stora svenska tv-kanalerna på att inkludera människor med arbetarklasstillhörighet i sitt programutbud. Dessutom skildras personer med olika klassbakgrund på olika sätt när de väl förekommer i utbudet. Arbetarklasspersoner skildras generellt sett mindre nyanserat och får mer sällan komma till tals i de program de medverkar i, berättar Peter.

Representation viktig fråga på Visuell kommunikation

Frågan om vem som får synas i det mediala rummet är något som diskuteras i alla projekt på utbildningsprogrammet Visuell kommunikation.

–Vi vet från tidigare att när personer och grupper blir osynliggjorda eller förnekas röst och erkännande har det negativa konsekvenser för de grupper det gäller, men det kan också få större samhälleliga konsekvenser. Representation är en makt- och demokratifråga och är därför en viktig del av undervisningen i ämnet Visuell kommunikation. Social klass är en dimension i detta som ibland glöms bort men som har fått ökad uppmärksamhet under senare år, på grund av de ökande ekonomiska klyftorna i samhället. Klass samverkar också med frågor om etnicitet och genus, då kvinnor och personer med till exempel utomeuropeisk etnisk bakgrund ofta har en mer utsatt position på arbetsmarknaden, säger Peter.

Rapporten är utgiven av Katalys och finns att läsa i sin helhet här.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera