Utställning: Konst/Reklam/Konst

Beckmans konstnärlig gestaltning och visuell kommunikation

I helgen bjuder studenter i Visuell kommunikation in till en utställning på Konstnärshuset som undersöker den laddade relationen mellan konst och reklam.

Motsättningar och likheter

Konst och reklam har genom historien delat visuella kontexter och stridit om tolkningsföreträde. De båda utnyttjar och utvecklar möjligheterna till massmedial och personlig kommunikation. Motsättningarna och likheterna ger upphov till en diskussion om kreativitet, kommersialism, yttrandefrihet, realism, fåfänga, drömmar.

Nu har andraårsstudenterna i Visuell kommunikation utforskat ämnet i tre veckor. Kursen har getts i ämnet Konstnärlig gestaltning och inbjuden gästhandledare i kursen har varit konstnären och professorn Année Olofsson.

Utställning 9-11 november

Vernissagen fredag 9/11 kl 16.15 i Loungen på Konstnärshuset, Smålandsgatan 7. Utställningen är sedan öppen lördag kl 13.00-16.00 och söndag kl 12.00-16.00.

Medverkande studenter

Adam Siversen Ljung, Agnes Moström, Anna Knutsson, Felix Scheynius, Fredrik Wickberg, Hannah Green Youngblood, Hedda Wallén, John Bengtsson, Julius Tusenvall, Lina Reidarsdotter, Louise Silfversparre, Måns Peterson, Reidar Pritzel, Sara Dunker, Tilda Aspelin och Ville Högström.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera