kvinna vid dator i mörk lokal

Kvällsskola: Visuell kommunikation

Är du intresserad av reklam eller grafisk design? Visuell kommunikation på Beckmans Kvällsskola ger dig en god grund att stå på.

En förberedande utbildning inom reklam och grafisk design

Vår 1-åriga förberedande utbildning med inriktning visuell kommunikation ger dig grunderna inom ämnen som t ex grafisk design, typografi, illustration och rörlig form. Den förbereder dig som ska söka vidare till högre designutbildningar, men passar också för dig som vill ta ett steg i karriären, kompetensutveckla dig eller ändra inriktning på ditt nuvarande arbete. Undervisningen äger rum två kvällar i veckan under ett läsår.

”Kvällsskolan är en bra plats att träffa människor på, att få skapa i ett snabbt tempo, och prova många olika saker samtidigt. Man upptäcker nya nätverk, kontakter och får samarbeta med andra klasskamrater.”

Oscar Hagberg, Designstipendiat 2020 på Beckmans Kvällsskola inriktning visuell kommunikation

Yrkesverksamma lärare

Undervisningen leds av yrkesverksamma lärare och pedagoger med specialistkompetens inom bland annat visuell kommunikation, grafisk design, art direction, animation och creative direction. Minna Floss, Magnus Lindgren, Mikael Jacobsson, David Hamp, Annika Sköld, Andreas Slättner och Lotta Sjöberg,

Läs intervju med Minna Floss som undervisar i animation på Kvällsskolan

Visuell kommunikation – ett samlingsnamn för flera ämnen

Huvudämnet visuell kommunikation innehåller ämnena illustration, reklam, fotografi, typografi, grafisk design, rörlig form, interaktiva media och förpackningsdesign. Kursen ger även en viss konstnärlig grund genom kurser i kroki. Höstterminen börjar med en orientering i de olika ämnena.

Du bygger din portfolio

Under vårterminen bygger du även din portfolio, som är den handling som nästan enbart används som merithandling inom kommunikations- och designbranschen. Fokus ligger då på arbetsprover till högre utbildningar och du får individuell feedback på hur du kan utveckla din portfolio. 

”På kvällsskolan gick vi igenom olika tekniker som sedan hjälpte mig i ansökningsprocessen till dagskolan. Det som framför allt utvecklades var min kreativa process. När jag gör uppgifter och bearbetar mina idéer så arbetar jag annorlunda nu.”    

Rebecca Lagerstedt, som nu går första året på Visuell kommunikation 180 hp.

Förpackningsdesign och Mixed Reality från och med VT2021

Visuell kommunikation är ett ämne som hela tiden utvecklas med nya tekniker. Därför undervisar vi sedan våren 2021 också i ämnena förpackningsdesign och Mixed Reality. Det är inte minst den ökande e-handeln som ställer nya krav på formgivning av förpackningar. Vid fyra lektionstillfällen utforskar vi därför konceptutveckling, grafisk formgivning och konstruktion tillsammans med lärarna Fredrik Ek och Pim Bruun.

Inom ämnesområdet Mixed reality utforskar vi framtidens gränssnitt och kommunikationsytor som i allt högre grad kommer vara integrerade i vår vardagliga verklighet. Under fyra lektioner orienterar vi oss bland annat i design, teknologi och metoder för AR (augmented reality) tillsammans med Jonas Johansson, lektor på programmet Visuell kommunikation 180 hp på Beckmans.

Undervisning två kvällar i veckan på Kvällsskolan

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och genomgångar med diskussioner två kvällar i veckan. Studiebesök kan förekomma beroende på aktuella evenemang och utställningar.  Uppgifterna/projekten kräver att du arbetar självständigt med att färdigställa dessa utöver schemalagd tid.

Ansökan till Beckmans Kvällsskola öppnar i januari 2023

I januari öppnar ansökan till Beckmans Kvällsskola för läsåret 2023/24. Läs mer om hur du söker här.

Vad kostar de förberedande utbildningarna?

Avgiften för läsåret 2022/23 är 37 000 kronor. Den betalas före kursens början. De förberedande utbildningarna är inte CSN-berättigad. Genom ett samarbete med Human Finans finns möjlighet att dela upp din betalning i 6 eller 12 månader. Du kan också dela upp betalningen på längre tid men då tillkommer ränta. Läs mer om hur det går till här.

Sök Designstipendiet som täcker kostnaden

Sedan 2019 finns Designstipendiet att söka för dig som vill läsa på Beckmans Kvällsskola. Designstipendiet är instiftat av Robert Weil Family Foundation och täcker kostnaden för utbildningen och kan sökas av alla som har lämnat in sin ansökan till Beckmans Kvällsskola. Ansök om Designstipendiet här.

Läs intervju med 2020-21-års Designstipendiat Oscar Hagberg.

Köpevillkor Beckmans Kvällsskola

Filtrera