Stipendier 2020

Beckmans

Inget var som vanligt i år när examensstudenterna gick ut. Men ett antal stipendier var ändå möjligt att dela ut. Grattis till alla stipendiater!

Beckmans stipendium Form

Rasmus Randén & Frida Fröderberg

Rasmus Randén, projekt ”Vingla”: ”Ett projekt kan möta många svårigheter, överraskningar, vändningar. I den bästa av världar innebär det att inte bara projektet växer, utan också den som genomför det såsom du har gjort. Du har på alla sätt visat mognad i att ta beslut, justera och göra omvärderingar när det varit relevant och viktigt, utan att rädas det svåra. Från små detaljer till större beslut, vilket syns väl i resultatet. Genom processen har du ödmjukt och entusiastiskt närmat dig nya kunskaper som du som du sedan trovärdigt har applicerat med ett syfte att göra en ung målgrupp mer medverkande, stadigare och rörligare. Det är stort och imponerande!” 

Frida Fröderberg, projekt ”Ingen titel”: ”Modigt, förbjudet och punkigt” sa din opponent om ditt arbete. Vi vill också lägga till intelligent, eftertänksamt och välgjort. Du har en förmåga att formulera dig i både ord och gestaltning vilket gör ditt arbete både intressant och magiskt. Med till synes små grepp och ödmjuk nyfikenhet har du blandat dig i samtalet mellan två mästare och nördigt hängivit dig åt att förstå stolen tekniskt och formmässigt, för att sedan omvandla den till en slags hybrid genom dina undersökningar och tydliga visuella omformuleringar. Allt med en viktig stark integritet och hög konstnärlig förmåga.” 

Beckmans stipendium Mode

Alida Bard & Eli Solberg

Alida Bard, projekt “Last Glamour of Adolescence”: ”För en färgstark modetolkning som skickligt navigerar mellan det konceptuella, det vardagliga och det humoristiska. Med utgångspunkt i dadaismens anti-konst, Weimarrepublikens avantgardekultur och 1920-talets progressiva mode utsätts fönstergardinen i olika skepnader för ett kontextbyte. Placerad på en kropp och bearbetad konstnärligt får den som plagg ett både eget och samtida uttryck; ett utmärkt exempel på att det går att komma långt även med små medel.”  

Eli Solberg, projekt ”Pedestrian”: ”För ett arbete där den urbana vardagen upphöjs till mode genom enastående research och konsekvent gestaltning. I situationistisk anda och med referenser till internationell flanörkultur återupptäcks det välbekanta samtidigt som det oväntade får ta plats – ”the unexpected beauty of the quotidian”. Resultatet både speglar och överträffar verkligheten när välskräddade vardagssilhuetter med rötter på gatan känsligt sublimeras till en egen, stark modevision.” 

Beckmans stipendium Visuell kommunikation 

Louise Silfversparre & Reidar Pritzel

Louise Silfversparre, projekt ”Teknofossiler – kvarlevor från människans epok”: ”Ett projekt som informerar och öppnar för diskussion om vår tids stora ödesfråga. Med siktet inställt på en tid långt in i framtiden har studenten valt ett ovanligt förhållningssätt till vad som kan skapa engagemang för klimatfrågan. Genom att steg för steg förfina sin egen digitala hantverksskicklighet har hon skapat en vacker visualisering av ämnet, som lockar till fördjupad kunskap. Ett exempel på grafisk design som brygga mellan vetenskap och allmänhet.” 

Reidar Pritzel, projekt ”Typen och platserna”: ”Ett arbete som genomsyras av rörelse både i tillvägagångssätt och resultat. Vi slås av en hög ambitionsnivå i både ämne och gestaltning. Att belysa inkomstskillnader längs tunnelbanan genom typografi. Går det? Oavsett svaret applåderar vi Typen och platserna. Arbetet visar hur design kan användas som verktyg för att belysa komplexa samhällsfrågor.”  

Beckmans hållbarhetsstipendium 

Lisa Jacobsson, mode

”Lisa Jacobssons examensprojekt “One” utgår från designerns ansvar för hållbar produktion ur både ekologiska, etiska/sociala och ekonomiska aspekter. Lisa Jacobsson presenterar också en metod för hur designer redan i början av designprocessen kan påverka hållbarheten.”  

Svenskt Tenns Designstipendium

Joakim Zickert och hans projekt “The Trajectory of a Sweeping Thought”

Svenskt Tenns Designstipendium vilar på tre kriterier: Kvalitet, Långsiktighet, God form   

”Att som formgivare hitta en historisk inspirationskälla där en estetik, proportioner och materialval inte kan lämna hen oberörd och att sedan ta det vidare till att skapa ny formgivning där betraktaren inte ser inspirationskällan är en utmaning och en konst i sig.   

Stolen och bordet som inspirerats av norska stavkyrkor har historiska referenser som satts i en helt ny kontext vilket skapar en igenkänning och tilltalar oss. Kombinationen av att plocka ihop historisk formgivning med att använda ett material som annars kan ses som förbrukat i ett oerhört fint hantverk gör att Joakim Zickerts stol och bord står ut och betraktaren kan inte låta bli att följa linjerna och formerna både med ögat och handen. 

När Svenskt Tenns grundare, Estrid Ericson på 1920-talet såg möbler formgivna av den Österrikiske arkitekten Josef Frank så såg hon det vackraste och mest estetiskt tilltalande hon någonsin sett och bestämde sig för att ville samarbeta med honom. En av Josef Franks storheter låg i hans sätt att blanda stilar, historiska referenser och material på ett, i den tiden, djärvt och oväntat sätt.   Svenskt Tenn stipendiaten 2020, Joakim Zickert, har i sitt examensarbete utforskat många av en formgivares verktyg; inspiration, material och hantverk på ett ytterst fint sätt.   

Vi ser fram emot att se hur Joakim framåt tar sig an utmaningar som produktionsmetoder och materialtillgång i sin framtida roll som formgivare.”

The Glass Factorys vistelsestipendium 2020 

Mika Lindblad, Form 

”Mika Lindblad visar på ett intresse för både småskalig och storskalig produktdesign och hanterar glas innovativt, som ett material för vardagsting och bruksföremål. Hantverksmässigheten i kombination med föremålets funktion som medel för estetiskt uttryck öppnar nya gestaltningsvägar. Möjligheten att hennes desing på sikt kan leda till produktion och därmed lokala arbetstillfälle har i år varit avgörande för detta val.” 

Stockholmsmässan & Formex

Tilde Ullberg, Form

För projektet Vary

”Att med hantverk utmana idén om vad massproduktion är har Tilde elegant använd sig av  ”smärre skönhetsfel” som i industriell stordrift sorteras bort som sekunda varor. Formex jury, Lotta Ahlvar och Kajsa Falch Torlegård gratulerar till projektet som lyfter fram Perfect Imperfection på ett kreativt, hållbart och inspirerande sätt för en hel bransch.”

Nordiska Galleriets Formstipendium 2020

Bella Tapper, projekt I Don’t Chair

”Juryn anser att detta nytänkande och interaktiva examensprojekt öppnar upp för ett utmanande samtal om de värden och ideologier som är inbäddade i såväl produktionskedja som konsumentbeteende. I en tid av eskalerande klimatkris och pandemi är det något vi alla behöver ta ställning till.  

Med sitt examensverk sätter denna student, på ett slående effektivt sätt, fokus på en brännande aktuell fråga inom tillverkningsindustrin. Det moderna samhället har inneburit att produktionen i många fall sker långt ifrån slutkonsument. Omedvetna om arbetet som ligger bakom de produkter vi köper, stirrar vi oss lätt blinda på priset utan att fråga oss vad vi betalar för.  Nordiska Galleriets Formstipendium 2020 delas ut till Bella Tapper, ”I don’t chair”, för hennes djärva ansats att översätta den komplexa diskursen om etisk produktion och hållbarhet till fysisk form på ett innovativt, inspirerande och formstarkt vis.”

Teko & Swedish Fashion Council:s stipendium

Eli Solberg, projekt Pedestrian

”Med träffsäker blick på vår samtid och vad som gör en kollektion gångbar, har den här designern skapat sig ett ramverk för en serie plagg och outfits som har både hög modegrad, karaktär och tål att synas i sömmarna.”

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera