SCROLLS – nio digitala guider till Judiska museet

vik. kommunikatör visual communication, visuell kommunikation

Digitala guider ger nya ingångar till det judiska Stockholm när studenter på programmet Visuell kommunikation fördjupar sig i det Judiska museets samlingar.

–De digitala guiderna ger subjektiva ingångar och visualiseringar till denna viktiga institution och plats, som vi på Beckmans är väldigt glada över att samarbeta med i det här projektet. Judiska museet är en plats och institutionen som har en viktig funktion i samhället och som visat stor öppenhet och generositet inför samarbetet med våra studenter, i synnerhet då den digitala teknik studenterna jobbat med kan vara svårt att förutsäga slutresultatet med, säger Peter Ström, lektor på programmet Visuell kommunikation vid Beckmans.

Digitala tekniker som skapar flera lager till den judiska berättelsen i Sverige 

I projektet har olika digitala tekniker utforskats för att på nya sätt synliggöra delar av museet och den judiska berättelsen i Sverige. Augmented Reality ger t ex en ytterligare dimension till ornament som hittas i museet samt till berättelsen om de vita bussarna som räddade judar från koncentrationsläger i slutskedet av andra världskriget. En annan guide undersöker istället hur en nästan femton år gammal fysisk utställning kan kokas ned i digitalt fickformat. 

Andra guider tar vara på det digitalas möjligheter till medskapande. På så vis levandegörs t ex människorna bakom berättelserna i museimiljön genom att bjuda in besökare att lämna ett virtuellt meddelande, ett gästboksinlägg, som allt eftersom det fylls på, kommenterar vad det innebär att vara svensk och jude idag. I en annan guide utforskas ämnet tro genom den tusenåriga judiska traditionen chavruta, att diskutera tillsammans, tolka och förstå varför vi gör som vi gör. I projektet har frivilliga personer lämnat röstmeddelanden där de reflekterar kring tro och skapar på så vis ett flöde av tolkningar eller en slags chavruta på distans. 

–Museet har en rik tradition av att låta samtida konstnärer bidra med nya perspektiv på den svensk-judiska erfarenheten. Därför känns det fantastiskt att nu få hjälp av morgondagens skarpaste hjärnor inom form och kommunikation för att omtolka och gestalta den judiska historien i Sverige, säger Christina Gamstorp, museichef Judiska museet. 

Öppen vernissage 8 oktober

Resultatet presenteras på en öppen vernissage den 8 oktober, med målet att bli ett permanent inslag i museets utställning. Samtliga digitala guider fungerar på en vanlig smartphone och finns tillgängliga på www.ninescrolls.se från 8 oktober kl 13.00.

Om Judiska museet 

Judiska museet öppnade under uppmärksammade former på nationaldagen 2019 i Sveriges äldsta bevarade synagoga på Själagårdsgatan 19 i Gamla stan, Stockholm. Basutställningen Judarna & Sverige väver samman judarnas historia i Sverige, som rymmer många erfarenheter av att hitta sin plats i ett nytt land, med den judiska tankevärlden och judendomens praktik. Konstnärliga gestaltningar har också en självklar plats i museets idé, som en påminnelse om länken mellan då och nu. 2020 nominerades museet till den prestigefyllda utmärkelsen Årets museum av Sveriges museer och Svenska ICOM (International Council of Museums).

Nyheter
Filtrera