Rörlig grafik och bild på Beckmans

vik. kommunikatör visuell kommunikation

Rörliga posters, AV-performance, transformation av rum och närvaro; årets kurs i rörlig grafik och bild har nyligen avslutats av förstaårsstudenterna på programmet Visuell kommunikation. 

”Jag är mycket stolt över VK21 som jag nu tror delar min kärlek till ljuset, rummet och det rörliga”, säger kursansvarig adjunkt Jonas Johansson.

Vad handlar kursen om och vad får studenterna lära sig? 

–Rörlig Grafik och Bild handlar i grund och botten om konsten att utrycka sig rörligt. I just denna kurs utmanas studenterna att, förutom att förstå en del verktyg, inkludera sig själva i processen – i nuet. Det gör vi genom att arbeta live, med kroppen, med digital teknik, med visuell kommunikation – tillsammans. Konkret får studenterna lära sig att arbeta i After Effects, Cinema4d och Resolume, en trio program som öppnar upp för en fantastisk värld av möjligheter, berättar Jonas Johansson, adjunkt på programmet Visuell kommunikation och ansvarig för kursen.   

–I år bjöd vi även in SAE, School of Audio Engineering, för att visa på kraften av ljud och rörlig grafik. Ett samarbete jag hoppas fortsätter utvecklas.   

Vilka var gästlärarna?  

–I årets kurs bjöd vi in Freya Sif Hestnes som är scenograf och visual artist. Hon arbetar med rörlig grafik och material hon finner i sin omgivning. Med en originell setup av kamera, ljusbord och sig själv skapar hon fantastisk grafik som känns allt annat än digital. Hon höll i en två dagars workshop där studenterna själva fick testa på hennes teknik. Vi bjöd även in Martin Löfqvist som lärde ut After Effects och möjligheterna med expressions, samt Ashley Reed som introducerade Cinema4d och 3d.   

Vad fick studenterna i uppdrag och vad var deras största utmaningar med det?  

–Då kursen har flera tekniska moment så fanns det också flera uppdrag. Martin uppmanade till skapandet av en 10 sekunder lång rörlig trailer till valfri podcast, medan studenterna med Freya och SAE skapade analoga audiovisuella framträdanden. Den större uppgiften var sedan ett live performance med utgångspunkt projection mapping och animation i 3d. Detta visades vid två tillfällen på kursens slutvernissage.  

–Att som grupp få fram en gemensam stark visuell röst ser jag som en stor utmaning, att finna ett samspel och ge uttryck för det live. Det kräver repetition, kommunikation och arbete. Jag är mycket stolt över VK21 som jag nu tror delar min kärlek till ljuset, rummet och det rörliga.

Nyheter
Filtrera