Rektors ord med anledning av Covid-19

Beckmans

Den 13 mars viktade vi om utbildningen vid Beckmans Designhögskola och Kvällsskola till att ske per distans.

För utbildningar som sker på konstnärlig grund – där tillgång till verkstäder, ateljéer och särskilda maskiner är nödvändigt – är det inte givet att en distansutbildning går att genomföra på ett tillfredställande sätt. Men tack vare en fantastisk insats av både lärarkår och studenter som ställer upp med olika kreativa lösningar, har vi kunnat möta de behov och svårigheter som uppstått. 

Utbildningen är vår högsta prioritet

Beckmans har också fått en hel del förfrågningar om att hjälpa till med att t ex tillverka skyddsutrustning till vården. Men som lärosäte har vi valt att satsa allt på att stödja våra studenter i sin svåra utbildningssituation. Vi prioriterar just nu att kunna ge avgångsstudenterna sin examen som planerat i vår. Det är vår satsning på framtiden. Att ställa vår begränsade symaskinspark till förfogande för tillverkning av skyddsutrustning låter sig inte göras. Arbetet i verkstäderna är i dagsläget strikt schemalagt för enstaka avgångsstudenter som fått dispens till högskolans lokaler. Vår maskinella utrustning skulle inte heller generera några volymer att tala om.

Vi hoppas däremot att industrin och branschen, där många förlorar sina jobb, kliver in och ställer om till tillverkning av skyddsutrustning. Där finns kapaciteten, både vad gäller personer och utrustning. 

Efter Covid-19

Utbildning per distans kommer att pågå vårterminen ut. När vi framöver återhämtat oss från Covid-19, och samhället skall återgå till en ny normalitet, står vi redo med nyutexaminerade formgivare, visuella kommunikatörer och modedesigners.

Karina Ericsson Wärn, rektor

Nyheter
Works of Essence

Works of Essence

Öppen casting

Öppen casting

Tack för i år!

Tack för i år!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera