Bruno Mathsson-pris till Beckmanslärare

Beckmans kvällsskolan och personal

Anna Holmquist är lärare på Beckmans Kvällsskola inriktning Form och ena halvan av designduon Folkform som nu tilldelats 2019-års Bruno Mathsson-pris.

Duon har bland annat fått stor uppmärksamhet för museibänken Patchwork som finns utställd på ett flertal ställen på nyrenoverade Nationalmuseum.

Juryns motivering

 ”2019 års Bruno Mathsson-pris tilldelas Chandra Ahlsell och Anna Lovisa Holmquist i konst- och designduon Folkform, för deras angelägna undersökningar av hur material och tillverkningsmetoder värderas inom nutida möbelproduktion. Prestigelöst och processinriktat fördjupar de sig i den traditionella industri- och hantverkskunskap som riskerar att gå förlorad, och skapar nya konstnärliga och distinkta uttryck. Deras projekt realiseras ofta i fria processer, drivna av lika mått nyfikenhet, mod och integritet.”   

Om Bruno Mathsson-priset

Varje år sedan 1984 delar Mathsson-fonden ut Bruno Mathsson-priset på 250.000 kronor. Syftet är att ”främja forskning, utveckling, undervisning och utbildning inom områdena föremål samt inre och yttre miljö”. Priset räknas till ett av de mest prestigefyllda och största designpriserna i Norden. Tidigare års pristagare är bland andra Gabriella Gustafsson och Mattias Ståhlbom (2017) och Mårten Claesson, Ola Rune och Eero Koivisto (2015) 

Årets Bruno Mathsson-pris delas ut den 4 juni på Nationalmuseum i Stockholm.   

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera