TAKKABOL – En bro mellan två språk

Wasim Harwill visuell kommunikation

Vårt svenska samhälle idag är infekterat av individer som tror sig ha rätten att bedöma ”svenskheten” hos tvåspråkiga svenskar. Mitt projekt kommer inte lösa detta samhällsproblem idag. Men förhoppningen är att det blir ett verktyg som inspirerar och banar väg till ett mer integrerat samhälle.

Syftet med typsnittet Takkabol är att integrera tvåspråkighet mellan två skilda världar, arabiskan och svenskan, som möts i ett 3D – modellerat pussel. En handfull arabiska bokstäver har förenats med latinska former, som tillsammans bygger en bro mellan språken.

Visionen är att skapa en relation och ett intresse till det arabiska språket. I takt med att kunskapen ökar i samhället växer pusslet ihop med samhället. Ju större intresset & kunskapen blir, desto fler upplagor av pusslet släpps, där det ultimata samhällspriset väntar:

– Acceptans (takkabol) till språket och alla svenskar som talar arabiska i Sverige.
Ett samhälle där arabiskan tar plats på lika villkor som svenskan.

——————————————————————————————

I ett performance lyfter Wasim Harwill fram känslan av att växa upp i Sverige som svensk, med utländska rötter. En vardag som han delar med många andra svenskar idag.

Filtrera