PIEDESTALER

Tora Kirchmeier form

Tre piedestaler tillverkade i limträbalk, ett virke som vanligtvis används i stora bärande konstruktioner. Här får balkarna fortsätta göra sin grej – bära upp saker – fast i mindre skala. 

Formen uppstod ur ett experiment med likadana ben vända och vridna åt olika håll. Beroende på om benets avslutande böj riktas uppåt eller nedåt och vinklas inåt eller utåt får piedestalerna olika karaktär och personligheter. Tillsammans blir de ett litet gäng.

Filtrera