MELLANRUMMET – arbetsprov

Tora Kirchmeier ansökan och form

Uppgiften var att skapa en alternativ plats för vila och återhämning i en samtid där exempelvis bostadsbrist och trångboddhet minskar människors möjlighet till en privat sfär.

Idéen till Mellanrummet uppstod ur ett egenupplevt behov av en avskild plats i det offentliga rummet. Ett litet utrymme där du kan låsa en dörr och slå dig ner. Hämta andan, samla tankarna, ta en paus, vila eller vänta.

Mellanrummet ska placeras ut på olika platser i staden. Miljön i och omkring Mellanrummet är utformad för att vara trygg, bekväm och inbjudande.
Välkommen in!

Någon som slutar jobbet kl 17 och går på en danskurs kl 19 tar en tupplur i Mellanrummet när det blir för stressigt att åka hem emellan. Någons pappa är försenad och säger ”Vänta på mig i Mellanrummet”. Någon ammar, någon äter sin lunch, någon övernattar.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera