Vary

Tilde Ullberg examen2020

Om normer inte finns existerar heller inte avvikelser. Vary är en kopp som eliminerar andrasortering. 

I en keramisk produktion finns det ofta olika sorteringsnormer för att klassa en produkt som förstasortering. Estetiska avvikelser påverkar ofta produktens värde negativt och kan leda till att den kategoriseras som andrasortering eller kasseras. I en tid där stort fokus bör ligga på att minimera slöseriet med jordens resurser borde vi kanske tänka om när det gäller värdering av objekt, och så kallade ”skönhetsfel”.

Jag har i detta projekt undersökt vad som händer om vi istället för att värdera produkter efter estetiska kvaliteter endast sorterar ut dem när funktionskvaliteten påverkas.

Genom att lyfta fram variationen och det unika i varje enskilt objekt har jag skapat en egen produktion av en kopp, där var och en tar ställning till de estetiska avvikelser som naturligt uppstår i en produktion.

Tack till: Jonas Lindholm, Karin Törnell.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera