Svenskt Tenn X Beckmans

Verket är en visualisering av balansen mellan människa, föremål och natur. Vi är beroende och påverkas av varandra, som en rad fjärilseffekter där resultatet eller katastrofen är okänd fram tills dess att det inträffat. När balansen i ett eko-system förändras innebär det att många faktorer påverkas. Resultatet  av ett sådant skifte är svårt att förutse. För att få en bredare förståelse på vilka sätt vi är beroende av naturens resurser är det viktigt att reflektera över hur naturens tjänster hänger ihop och påverkar oss i vår vardag och samtid. Verket består av två delar, en mobil i plywood och en dikt. 

Filtrera