Skända skogen

Skogen kan både vara en skrämmande och fantastisk plats. Likväl är skogen nödvändig för vår överlevnad, Ändå fortsätter makthavare att skövla den. Skogen tillhör alla.Därför borde alla, oavsett vem du är få skända skogen eller välja att inte göra det. Därför har jag tagit fram en gemensam flagga för all skogs världen över, oavsett sort. Nu kan även privatpersoner tända på med hjälp av tillhörande tändstickor, starkt inspirerade av Carl Johan De Geers verk “Skända flaggan”.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera