What about the Chicks?

”What about the Chicks?” Var en studie av kvinnors avtryck på typografi, och mitt eget förhållande till att skriva om detsamma. Nästa var en undersökning av hur jag kunde gestalta detta grafiskt, och sätta upp det i ett häfte med fokus på typografi.

Resultatet blev et essay om mitt förhållande till studiet av kvinnors avtryck på typografi, på 4 sidor i ett A3-häfte.

Lärare och handledare: Stefania Malmsten


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera